חישוק

חולמת על חישוק, מנבאת שתיווצר חברות משפיעה. רבים יחפשו עצה ממך. לקפוץ דרך, או לראות אחרים קופצים דרך חישוקים, מציין שתהיה לך השקפות מייאשות, אך תתגבר עליהם בניצחון מכריע.