שׁוּליִה

לחלום שאתה משמש חניך, מנבא שיהיה לך מאבק לזכות במקום בין בני לווייך