פַּרסָה

חולם על פרסה, מעיד על התקדמות בעסקים והתקשרויות מזל לנשים. לראות אותם שבורים, מזל וחולי מתוארים. כדי למצוא פרסה שתלויה על הגדר, מציין שהאינטרסים שלך יתקדמו מעבר לציפיות שלך. כדי לאסוף אחד בדרך, תקבל רווח ממקור שאתה לא מכיר.