לראות את חיית הנטל הזו, מסמל שתשמח סבלנות ועוז רב בזמן של ייסורים וכישלונות כמעט בלתי נסבלים שלכאורה יסחפו ממך כל שריד של תקווה. להחזיק גמל, זה סימן לכך שברשותך רכוש כרייה עשיר. לראות עדר גמלים במדבר, מציין סיוע כאשר כל העזרה האנושית נראית בשפל, ומחלה שממנה תקום, בניגוד לכל הציפיות….