חולם על זרע, מנבא שגשוג הולך וגובר, אם כי אינדיקציות נוכחיות נראות שליליות….

כדי לראות לפת גדל, מציין כי הלקוחות הפוטנציאליים שלך יתבהרו, ושתהיה מרוממת מאוד על ההצלחה שלך. לאכול אותם זה סימן לבריאות. כדי להעלות אותם למעלה, מציין שתשפר את ההזדמנויות שלך ואת הונך בכך. לאכול ירקות לפת, זה סימן לאכזבה מרה. זרע הלפת הוא סימן להתקדמות עתידית. עבור אישה צעירה שתזרע זרעי לפת, מנבא שהיא תירש רכוש טוב, ותזכה בבעל נאה….

חולם שאתה זורע זרע, מנבא לחקלאי הבטחות פוריות, אם הוא יזרע באדמה חרושה חדשה. כדי לראות אחרים זורעים מתבצעת פעילות עסקית רבה שתביא רווח לכל….