…לחלום על הדלקת שטיחי שעווה, מציין כי אירוע נעים כלשהו יביא אותך לקשר עם חברים שנעדרו מזמן. לפוצץ אותם, מאותת זמנים מאכזבים ומחלות ימנעו את ההזדמנויות הצפויות לפגוש חברים מכובדים….

…חולם על עופרת, מנבא הצלחה ירודה בכל התקשרות. מכרה מוביל, מעיד על כך שחבריך יסתכלו בחשדנות על עשיית הכסף שלך. אהובתי תפתיע אותך במרמה ובמצב הרע שלה. חולמת על עפרות עופרת, מנבאת מצוקה ותאונות. עסקים יניחו שחקנים קודרים. לחפש עופרת, מציין חוסר שביעות רצון ושינוי תעסוקתי מתמיד. כדי להמיס עופרת, מנבא שבחוסר סבלנות תביא כישלון על עצמך ועל אחרים….