…לראות או להרגיש את רעידת האדמה בחלומך, מציין כישלון עסקי ומצוקה רבה הנגרמת מסערות ומלחמות בין מדינות….

…חולמת על תפוחי אדמה, מביאה תקריות לרוב של טוב. חולם לחפור אותם, מציין הצלחה. חולמים לאכול אותם, תוכלו ליהנות מרווח משמעותי. לבשל תפוחי אדמה בחלום, מעיד על תעסוקה מולדת. בחלום לשתול תפוחי אדמה או לראות אחרים נוטעים אותם, מביא למימוש הרצונות. לראות תפוחי אדמה רקובים או לגרום להם להירקב בחלום, מייצג הנאה שנעלמה ועתיד מחשיך….

…לחלום על אדמה, כשהיא נראית פורייה, מבשר טוב | אבל אם סטרילי וסלעי, כישלון וחוסר יכולת להערך. לראות אדמה מהאוקיאנוס, מציין ששדרות אדירות של שגשוג ואושר יגלו את עצמך בפניך….

…לחלום על מינרלים, מציין את ההשקפה הבלתי מתפשרת הנוכחית שלך יגדל ישירות. ללכת על אדמה מינרלית מסמל מצוקה, ממנה תברח ותשתפר בסביבתך….

…חולם שאתה הולך ברחוב, מנבא מזל רע ודאגות. כמעט תתייאש מלהגיע ליעד שהגדרת בשאיפות שלך. להיות ברחוב מוכר בעיר רחוקה, ונראה חשוך, תעשה בקרוב מסע שלא יתן לך את הרווח או את ההנאה הנחשבת. אם הרחוב מואר בצורה מבריקה, תוכלו לעסוק בהנאה שתעבור במהירות ולא תשאיר שום נחמה. לעבור ברחוב ולהרגיש נבהל שמא בריון יתקוף אותך, מציין שאתה מעז על אדמה מסוכנת לקידום ההנאה או העסק שלך….