כאב

אם תפגע באדם בחלומותיך, תעשה עבודה מכוערת, נקמה ופוצעת. אם אתה נפגע, יהיו לך אויבים שיתגברו עליך.