יַקִינתוֹן

חולמים שתראו, או תאספו, יקינתונים, אתם עומדים לעבור הפרדה כואבת מחבר, שבסופו של דבר תביא לטוב לכם.