קֶשֶׁת

קשת בחלום, מציינת את עלייתך להבחנה ורכישת עושר במאמץ מתמשך. לעבור תחת אחד, מנבא שרבים יחפשו אותך שהתעלם בעבר מעמדתך. עבור אישה צעירה שתראה קשת נופלת, מציין את הרס התקוות שלה, והיא תהיה אומללה במצבה החדש.