לחש

חולמת שאתה משתמש בלחשים, מסמל אי נעימות בין בעל לאישה, או אהובים. לשמוע אחרים חוזרים עליהם, מרמז על פיזור בין החברים שלך.