הודו גומי

חולמת על גומי של הודו, מציינת שינויים שליליים בענייניך. אם תמתח אותו, תנסה להקים עסק גדול ממה שאתה יכול לתמוך בו.