דופק

חולם להשתמש בדפק, מנבא שתאלץ לבקש עזרה וייעוץ של אחרים.