חנית

חולמים על אורך, מציין אויבים אדירים וניסויים מזיקים. להיפצע מרצועה, טעות בשיקול דעת תגרום לך לעצבן. כדי לשבור את האריזה, מצביע על כך שאפשר יהיה לכאורה להתגבר על הרצונות שלך.