צוחק

לחלום שאתה צוחק ומרגיש עליז, פירושו הצלחה בהתחייבויותיך, וחברים בהירים מבחינה חברתית. צחוק לא מתון על חפץ מוזר כלשהו, ​​מציין אכזבה וחוסר הרמוניה בסביבתך. לשמוע את הצחוק השמח של הילדים, פירושו שמחה ובריאות לחולם. כדי לצחוק על אי נחתם של אחרים, מציין כי אתה יפצע במכוון את חבריך בכדי לספק את רצונותיך האנוכיים. לשמוע צחוק לועג, מציין מחלות ועניינים מאכזבים.