מְנַתֵר

עבור צעירה שחולמת לקפוץ מעל חסימה, מציין שהיא תזכה ברצונותיה לאחר מאבקים והתנגדות רבים. ראה קפיצה.