אַרְבֶּה

חולם על ארבה, חוזה פערים יימצא בעסק שלך, שעבורו אתה תדאג ותסבול. עבור אישה, החלום הזה מנבא שהיא תעניק לאנשים שאינם נדיבים את חיבתה.