לְבַשֵׂר

לראות אוגרים בחלומות שלך, זו תחזית של עמל ועמל.