מְכוֹנַאִי

חולם על מכונאי, מציין שינוי במקום מגוריך ועסק פעיל יותר. ההתקדמות בשכר מגיעה בדרך כלל לאחר שראינו מכונאים עובדים במכונות.