מֵטָמוֹרפוֹזָה

לחלום לראות משהו מטמורפוז, מציין כי שינויים פתאומיים יתרחשו בחייך לטובה או לרעה, שכן המטמורפוזה היה נעים או מפחיד.