מינוט

לחלום לראות את הרקידה של הרקטה מסמל קיום נעים עם בני לוויה נוחים. כדי לרקוד את זה בעצמך, חוזים מזל ושמחה ביתית.