עָשׁ

כדי לראות עש בחלום, דאגות קטנות יכניסו אותך לחוזים ממהרים, אשר יתגלו כלא מספקים. תחזיות מריבות בעלות אופי ביתי.