מַפִּית

חולמת על מפית, מנבאת בילויים נעימים שבהם תתגלה בצורה בולטת. לאישה החולמת על מפיות מלוכלכות, מנבא שעניינים משפילים יטילו אותה.