נינפינס

חולם שאתה משחק Ninepins, מציין שאתה מבזבז בטיפשותך את האנרגיה וההזדמנויות שלך. עליכם להיזהר בבחירת המלווים. כל שלבי החלום הזה גרועים.