הַצָעָה

להביא או להציע מנחה, מנבא שאתה תהיה מתכווץ וצבוע אלא אם כן אתה מטפח השקפות גבוהות יותר של חובה.