זיתים

איסוף זיתים עם חבורת חברים עליזה, מנבא תוצאות חיוביות בעסקים, והפתעות מענגות. אם אתה לוקח אותם מבקבוקים, זה מנבא נימוס לשבור בקבוק זיתים, מעיד על אכזבות ערב ההנאה. לאכול אותם, מסמל נחת וחברים נאמנים.