תִזמוֹרֶת

השתייכות לתזמורת ולנגינה, מנבאת בידור נעים, ואהובתך תהיה נאמנה ומטופחת. לשמוע את המוסיקה של תזמורת, מציין כי הידע של האנושות יוכיח אותך כל הזמן שאתה אדם אהוב, וחסדים יפלו עליכם ללא כוונה.