אַדֶרֶת

לחלום על מעיל אובר, מציין שתסבול מסתירות, שהוצגו על ידי אחרים. לשאול אחד, מנבא שאתה תהיה מצער על ידי טעויות שנעשו על ידי זרים. אם אתה רואה או לובש מעיל חדש נאה, תהיה לך מזל מאוד לממש את משאלותיך.