עמוד

כדי לראות עמוד, מציין שתתקשר עם איחוד ממהר עם אחד שלא מתאים לך. לא תצליח לשלוט בדחפים הרומנטיים שלך. אם אישה צעירה חולמת שהיא פועלת כעמוד, זה מציין שהיא עשויה להשתתף באיזו אסקפדה טיפשית.