שִׁתוּק

לחלום שאתה סובל משיתוק, מציין שאתה עושה חוזים לא יציבים. כדי לראות את חברך כל כך סובל, תהיה חוסר וודאות באשר לנאמנותו ומחלתו עשויה להיכנס לביתך. לאוהבים החולמים שלמתוקיהם יש שיתוק, מסמל שחוסר שביעות רצון משאלה כלשהי יפגע באושרם.