פָּנטוֹמִימָה

חולם לראות פנטומימים, מציין כי החברים שלך ישלו אותך. אם תשתתף בהם, תהיה לך עילה לעבירה. העניינים לא יוכחו מספקים.