בת זוג

לחלום לראות את השותף העסקי שלך עם סלסלת כלי אוכל על הגב, ולתת לו ליפול, לערבב אותו עם כלי אוכל אחרים, מציין שהעסק שלך יאבד הפסד בגלל ההתנהלות ללא הבחנה של השותף שלך. אם אתה נוזף בו על כך, תשוב במידה מסוימת את ההפסד.