קַרטוֹן

חולמים על קרטון, מציין שחברים בוגדים ישלו אותך בנוגע לעניינים חשובים. כדי לחתוך קרטון, תשליך בצד קשיים במאבקך להגיע לעמדות בולטות.