עונשים

חולמת שיש לך עונשים שמוטלת עליך, מנבאת שיהיו לך חובות שיגבירו אותך וימצאו אותך מרדניות. תשלום קנס מציין מחלה ואובדן כספי. כדי להימלט מהתשלום, תזכה בתחרות כלשהי.