זַרחָן

לחלום לראות זרחן, מעיד על שמחות מתחמקות. עבור אישה צעירה זה מנבא הצלחה מבריקה אך קצרה עם מעריצים.