בַּלוֹן

תקוות ומצוקה סוערים מגיעים עם החלום הזה. עסק של כל דמות יקיים נפילה לכאורה. לעלות בכדור פורח, מסמל מסע מצער.