מתנה

לקבל מתנות בחלומות שלך, מציין כי תהיה לך מזל יוצא דופן. ראה מתנות.