בנטם

לראות תרנגולות בנטם בחלומך, מציין שההון שלך יהיה קטן, ובכל זאת תוכלו ליהנות משביעות רצון. אם הם נראים חולים, או נחשפים לסופות חורפיות, האינטרסים שלך ייפגעו.