דוּכָן

לחלום על דוכן, מסמן צער וחרדה. חולמת שאתה נמצא בדוכן, מנבא מחלה ותוצאות לא מספקות בעסקים או עסקאות בעלות אופי כלשהו.