נענע

חולם על נוביות, מציין לספרות נוטה עונה של הצלחה. לחלום עליהם כקישוטים, מסמל סחר ממהר ותמורה מסוימת. כדי שאישה צעירה תשים קולמוס על הכובע, מציין שהיא תנסה כיבושים רבים, והצלחתה תהיה תלויה בקסמיה.