להירשם

לחלום שמישהו רושם את שמך במלון עבורך, מציין שתבצע כמה עבודות שתסיים על ידי אחרים. אם תירשם בשם משוער, תעסוק במפעל אשם כלשהו שיעניק לך אי נוחות נפשית רבה.