סַפִּיר

לחלום על ספיר, הוא מבשר רווח של מזל טוב, ולאישה, בחירה נבונה אצל מאהב.