שאקספיר

לחלום על שאקספיר, מציין כי אומללות ואי-נאותות יפעילו חרדה רבה לעניינים משמעותיים, והאהבה תיפטר מקדחת התשוקה. כדי לקרוא את יצירותיו של שקספיר, מציין שאתה תיצמד את עצמך ללא הישג להישגים ספרותיים.