תְזָזִית

חולם על סופות רוחות, מנבא עסק מאכזב ואומללות.