בונה

חולמת לראות בונים, מנבאת שתשיג נסיבות נוחות על ידי חתירה סבלנית. אם אתה חולם להרוג אותם על עורם, יואשמו בהונאה והתנהגות בלתי הולמת כלפי חפים מפשע.