כֶּתֶם

לראות כתם על הידיים שלך, או על הבגדים, בחלום, מנבא שצרות בעניינים קטנים יתקפו אותך. לחלום על כתם על בגדי אחרים, או על בשרם, מנבא שאדם כלשהו יבגוד בך.