דוּכָן

לחלום על דוכן, מציין תוצאות בלתי אפשריות של מפעל כלשהו, ​​יהיה צפוי לכם.