סערה

לראות ולשמוע סערה מתקרבת, מנבא המשך מחלה, עסקים לא נוחים ופרידה מחברים, שיגרמו מצוקה נוספת. אם הסערה תחלוף, הצרה שלך לא תהיה כל כך כבדה. ראה הוריקן וגשם.