קש

אם אתה חולם על קש, חייך מאוימים בריקנות וכישלון. לראות ערימות קש בוערות, זה אות לתקופות משגשגות. כדי להאכיל קש למלאי, חוזה שתספק מצרכים גרועים למי שתלוי בך.