נחנק

לחלום שאתה נחנק, מציין שתחווה צער עמוק ותמותה בהתנהלות של מישהו שאתה אוהב. עליכם להיזהר מבריאותכם לאחר החלום הזה. ראה עשן.